Τριχοτόμηση Γωνίας - Μέθοδος Αρχιμήδη

Τριχοτόμηση Γωνίας - Μέθοδος Αρχιμήδη

Εκτός από τα προβλήματα που επιλύονται στο πλαίσιο της Ελληνικής γεωμετρικής παράδοσης του Ευκλείδη, εμφανίστηκαν και τα γνωστά ως άλυτα (ή πιο σωστά ως μη επιλύσιμα) προβλήματα γεωμετρικών κατασκευών της αρχαιότητας:  Τετραγωνισμός του κύκλου    Διπλασιασμός του κύβου    Τριχοτόμηση