Μέτρηση κύκλου - Β΄ Γυμνασίου

Μέτρηση κύκλου - Β΄ Γυμνασίου

Κ3. Μήκος κύκλου Στο δόμημα περιέχονται: ένας δρομέας που δείχνει τη γωνία περιστροφής ενός κύκλου ακτίνας R. ένας δρομέας που μεταβάλλει την ακτίνα του κύκλου. μέτρηση του μήκους L του αντίστοιχου τόξου σε κάθε τιμή της περιστροφής. μέτρηση που δείχνει

Πυθαγόρειο Θεώρημα - πειραματισμός - δραστηριότητες

Πυθαγόρειο Θεώρημα - πειραματισμός - δραστηριότητες

  Πειραματισμός - Διατύπωση - Απόδειξη  Όλο το φύλλο εργασίας εδώ. Διάφορες Αποδείξεις του Πυθαγορείου Θεωρήματος To 1940 o Elisha Scott Loomis περιέλαβε 365 διαφορετικές αποδείξεις του Πυθαγορείου Θεωρήματος σε ένα βιβλίο. Ανάμεσα σε αυτούς που απέδειξαν το Πυθαγόρειο Θεώρημα,