Ερωτήσεις Θεωρίας στο R (Μέρος Ι)

Ερωτήσεις Θεωρίας στο R (Μέρος Ι)

Περιέχονται 40 ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης στις πράξεις του συνόλου R των πραγματικών αριθμών. Ολοκληρώνοντας το τεστ, θα έχετε εμπεδώσει και εμβαθύνει στις ιδιότητες των πράξεων στο R.