Το Θεώρημα Μέσης Τιμής του ολοκληρωτικού λογισμού

Το Θεώρημα Μέσης Τιμής του ολοκληρωτικού λογισμού

...;ίσως το σημαντικότερο (μετά το θεμελιώδες) θεώρημα στον ολοκληρωτικό λογισμό. Στην εφαρμογή του Geogebra δείχνω ότι πέραν και της αλγεβρικής του χρήσης, γεωμετρικά καθιστά κάθε χωρίο που σχηματίζεται από τη Cf τον άξονα xx΄ και δύο κατακόρυφες ευθείες είναι τετραγωνίσιμο!.