Θεωρήματα Συνεχών Συναρτήσεων και η εξίσωση f(x)=0

Θεωρήματα Συνεχών Συναρτήσεων και η εξίσωση f(x)=0

Παραθέτουμε ένα σύντομο άρθρο με αφορμή τα Θεωρήματα Συνεχών Συναρτήσεων, που επί της ουσίας όμως αφορά στην επίλυση της εξίσωσης f(x)=0 όταν η συνάρτηση f είναι άγνωστη (πληροί όμως μια συναρτησιακή σχέση). Ειδικά αναφερόμαστε στα λάθη που μπορεί να οδηγήσει