Μέθοδοι Απόδειξης και Εύρεσης στα Μαθηματικά

Μέθοδοι Απόδειξης και Εύρεσης στα Μαθηματικά

Επισήμανση λαθών που μπορούν να γίνουν σε μια λύση Ένα εξαιρετικό πόνημα του Καθηγητή Αντ. Κυριακόπουλου (εκλεκτό Συνάδελφο και Δάσκαλο των Μαθηματικών) που αφορά τόσο μαθητές όσο και Καθηγητές.