Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση μιας συνάρτησης f

Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση μιας συνάρτησης f

Με το δόμημα που ακολουθεί, επιχειρούμε ο μαθητής να κατανοήσει τους μηχανισμούς (τύπους) των συναρτήσεων που 'δουλεύουν" πίσω από μια g-οριζόντια ή h-κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f. Το δόμημα περιλαμβάνει 2 φάσεις: τη φάση πειραματισμού για την