Σενάριο διδασκαλίας απόλυτης τιμής

Σενάριο διδασκαλίας απόλυτης τιμής

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ  Γενική περιγραφή σεναρίου Δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με το Geogebra και αρκετές από αυτές έχουν τοποθετηθεί στο Ψηφιακό Σχολείο του Υ.Πο.Παι.Θ. Στον πίνακα που ακολουθεί περιέχονται παραπομπές σε κάθε δραστηριότητα και στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Πίνακας Δραστηριοτήτων

Ερωτήσεις Θεωρίας στην απόλυτη τιμή

Περιέχονται 45 ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης με πλήρη ανάδραση για την εμπέδωση της θεωρίας στην απόλυτη τιμή και στις ιδιότητες. Ενδεδειγμένη πρακτική για εμπέδωση και εμβάθυνση

Απόλυτη τιμή πραγματικού αριθμού

Περιέχει ένα σύνολο δραστηριοτήτων, που σκοπό έχουν να αποσαφηνίσουν την ιδιαίτερη έννοια της απόλυτης τιμής (|α|). Η συμμετοχή σου στην άσκηση των δραστηριοτήτων, θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις σε βάθος την έννοια και τις ιδιότητές της. Καλή διασκέδαση! Μ. Τσιλπιρίδης