Μέτρηση κύκλου - Β΄ Γυμνασίου

Μέτρηση κύκλου - Β΄ Γυμνασίου

Κ3. Μήκος κύκλου Στο δόμημα περιέχονται: ένας δρομέας που δείχνει τη γωνία περιστροφής ενός κύκλου ακτίνας R. ένας δρομέας που μεταβάλλει την ακτίνα του κύκλου. μέτρηση του μήκους L του αντίστοιχου τόξου σε κάθε τιμή της περιστροφής. μέτρηση που δείχνει

Τριγωνομετρία Β΄ Γυμνασίου ΙΙ

Τριγωνομετρία Β΄ Γυμνασίου ΙΙ

ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας   Οδηγίες Στο δόμημα εμφανίζεται ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα κτίριο. Το όχημα μετακινείται από το σημείο Μ, ενώ από το σημείο "σύρε" μεταβάλλουμε το ύψος του κτιρίου. Τέλος, από τους δρομείς "Κλίση