γραφική παράσταση συνάρτησης (Άλγεβρα Α΄ Λυκείου)

γραφική παράσταση συνάρτησης (Άλγεβρα Α΄ Λυκείου)

Εξεταζόμενες ενότητες Συνάρτηση - Γραφική Παράσταση. Ειδικότερα: · Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος συντεταγμένων xOy καθώς και οι βασικές συμμετρίες που ισχύουν σε αυτό. · Στη συνέχεια δίνονται βασικοί ορισμοί και ιδιότητες που αφορούν στη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης

Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στα Μαθηματικά

Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών  στα Μαθηματικά

Παραθέτω ατομική εργασία στο μάθημα Δ9 "Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψ.Τ στα Μαθηματικά " με διδάσκοντα τον Καθηγητή Χρόνη Κυνηγό του Μεταπτυχιακού Τμήματος  της Διδακτικής των Μαθηματικών. Η εργασία αφορά σε ένα δικό μου δόμημα στο Ψηφιακό Σχολείο το οποίο επανασχεδιάστηκε

Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση μιας συνάρτησης f

Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση μιας συνάρτησης f

Με το δόμημα που ακολουθεί, επιχειρούμε ο μαθητής να κατανοήσει τους μηχανισμούς (τύπους) των συναρτήσεων που 'δουλεύουν" πίσω από μια g-οριζόντια ή h-κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f. Το δόμημα περιλαμβάνει 2 φάσεις: τη φάση πειραματισμού για την