Η διδασκαλία της έννοιας της συνάρτησης στη Β΄ Γυμνασίου

Η διδασκαλία της έννοιας της συνάρτησης στη Β΄ Γυμνασίου

Φίλες και φίλοι Μαθηματικοί, Δεδομένη και αυτονόητη η σημασία που έχει η συγκεκριμένη ενότητα για τη διδασκαλία των μαθηματικών, τόσο στη συγκεκριμένη τάξη, όσο και στο σύνολο σχεδόν του σχολικού βίου ενός μαθητή. Επομένως, είναι καθοριστικός ο ρόλος της εισαγωγής

Αιτιολογία από /ή για ερμηνεία στο μαθηματικό συλλογισμό, με τη διαμεσολάβηση ψηφιακών εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας

Αιτιολογία από /ή για ερμηνεία στο μαθηματικό συλλογισμό, με τη διαμεσολάβηση ψηφιακών εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας

Μ.Τσιλπιρίδης - Διπλωματική Εργασία H διπλωματική στο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ" (Βιβλιοθήκη Εθνικού - Καποδιστριακού Πανεπιστημίου)   Περίληψη Είναι γνωστό ότι στη σχολική καθημερινότητα η επίλυση ενός προβλήματος ή η απόδειξη μιας πρότασης στα μαθηματικά, έχει συχνά τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής διαδικασίας. Σπάνιο

Νοητικές και εννοιολογικές διαδρομές

Νοητικές και εννοιολογικές διαδρομές

Στη σχολική καθημερινότητα της τάξης, ο τρόπος εξέτασης των μαθητών για το επίπεδο κατανόησης τους όσον αφορά μαθηματικές έννοιες, γίνεται συνήθως με εξωτερικές αναπαραστάσεις αυτών των εννοιών, οι οποίες με τον ολιστικό τρόπο λειτουργίας τους  δεν είναι δυνατό να εξετάσουν