Το γράφημα της παραγώγου: ιδιότητες και ιδιαιτερότητες

Το γράφημα της παραγώγου: ιδιότητες και ιδιαιτερότητες

 Όπως διαφαίνεται και μέσα από τις εξετάσεις των τελευταίων ετών,  γίνεται μια θετική προσπάθεια να τονιστεί αλλά και να αξιολογηθεί ακόμα περισσότερο η κατανόηση βασικών εννοιών στην ανάλυση μέσα από γραφήματα. Αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει δώσει στη μαθηματική κοινότητα

Ρυθμός μεταβολής συνάρτησης... αυτός ο "αθέατος" πρωταγωνιστής!

Ρυθμός μεταβολής συνάρτησης... αυτός ο "αθέατος" πρωταγωνιστής!

  Στις δραστηριότητες που ακολουθούν, παρουσιάζω τα αρχεία που χρησιμοποίησα για τη πειραματική διδασκαλία στην Ημερίδα που διοργανώθηκε από τα Αρσάκεια - Τοσίτσεια  Σχολεία στις 7 Μαρτίου 2015 καθώς και στις διδασκαλίες στο 1ο Αρσάκειο Λύκειο  Ψυχικού (11/12/2015) και στο