Τα ερωτήματα Σ- Λ των Πανελ/κών Εξετάσεων

Τα ερωτήματα Σ- Λ των Πανελ/κών Εξετάσεων

Όλα τα ερωτήματα Σωστού - Λάθους στα Μαθηματικά Γ΄ Προσανατολισμού για να ελέγξεις τις γνώσεις σου. Μετά από κάθε υποβολή της απάντησης, υπάρχει πλήρης ανατροφοδότηση - δικαιολόγηση ή και παραπομπή για την ορθή απάντηση. Βιβλιογραφία: Ο.Ε.Δ.Β , έκδοση Ζ΄ 2005,