Το γράφημα της παραγώγου: ιδιότητες και ιδιαιτερότητες

Το γράφημα της παραγώγου: ιδιότητες και ιδιαιτερότητες

 Όπως διαφαίνεται και μέσα από τις εξετάσεις των τελευταίων ετών,  γίνεται μια θετική προσπάθεια να τονιστεί αλλά και να αξιολογηθεί ακόμα περισσότερο η κατανόηση βασικών εννοιών στην ανάλυση μέσα από γραφήματα. Αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει δώσει στη μαθηματική κοινότητα

νοητικοί και εννοιολογικοί χάρτες για τον Απειροστικό Λογισμό

Ν. & Ε. Χάρτης για τη συνέχεια συνάρτησης και τα βασικά θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων. Μπορείτε να δείτε το χάρτη τμηματικά αν κατεβάσετε το πρόγραμμα EdrawViewer. Ενδείκνυται για την τμηματική ανάγνωση του χάρτη δεδομένου ότι μπορείτε να ανοίγετε ή να κλείνετε

Θεωρήματα Συνεχών Συναρτήσεων και η εξίσωση f(x)=0

Θεωρήματα Συνεχών Συναρτήσεων και η εξίσωση f(x)=0

Παραθέτουμε ένα σύντομο άρθρο με αφορμή τα Θεωρήματα Συνεχών Συναρτήσεων, που επί της ουσίας όμως αφορά στην επίλυση της εξίσωσης f(x)=0 όταν η συνάρτηση f είναι άγνωστη (πληροί όμως μια συναρτησιακή σχέση). Ειδικά αναφερόμαστε στα λάθη που μπορεί να οδηγήσει