Εμβαδόν Κύκλου

Εμβαδόν Κύκλου

Ένα ενδιαφέρον βίντεο ανακατασκευής και μετασχηματισμού του κυκλικού δίσκου που δείχνει (μία) μέθοδο απόδειξης του τύπου: Ε=πr2   شاهد | من أين جاء قانون حساب مساحة الدائرة الذي تعلمناه في المدارس Δημοσιεύτηκε από ‎عرفني‎ στις Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

Δύναμη Σημείου ως προς Κύκλο: ‘ένας αφανής κόσμος συμμεταβολών’

Δύναμη Σημείου ως προς Κύκλο:  ‘ένας αφανής κόσμος συμμεταβολών’

Στόχος της δραστηριότητας Είναι γνωστό ότι οι μαθητές έχουν αποσπασματικές εικόνες για τις μετρικές σχέσεις που συναντούν στην Ευκλείδεια Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου, σε σχέση με το αλγεβρικό – συναρτησιακό περιεχόμενο που αυτές εμπεριέχουν.Με άλλα λόγια: Η Άλγεβρα και η

Τετραγωνισμός Κύκλου

Τετραγωνισμός Κύκλου

Τετραγωνίζω τον κύκλο σημαίνει ότι κατασκευάζω, με γεωμετρική ή αλγεβρική μέθοδο, ένα τετράγωνο με εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν του κύκλου.Η δυσκολία του προβλήματος συνίσταται σε δύο περιορισμούς που έθεσαν σε αυτό οι αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί. Πιο συγκεκριμένα, για να