Τριγωνομετρικές συναρτήσεις για τη Β΄ Λυκείου

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις για τη Β΄ Λυκείου

Στο παρόν έργο θα βρεις τα καίρια σημεία που αφορούν στη μελέτη των τριγωνομετρικών συναρτήσεων και ειδικότερα στις συναρτήσεις: f(x)=ημx, f(x)=συνx Στις συναρτήσεις που η μελέτη τους ανάγεται στις προηγούμενες και είναι της μορφής: f(x)=ρημ(ωx) και f(x)=ρσυν(ωx) Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε

Δύναμη Σημείου ως προς Κύκλο: ‘ένας αφανής κόσμος συμμεταβολών’

Δύναμη Σημείου ως προς Κύκλο:  ‘ένας αφανής κόσμος συμμεταβολών’

Στόχος της δραστηριότητας Είναι γνωστό ότι οι μαθητές έχουν αποσπασματικές εικόνες για τις μετρικές σχέσεις που συναντούν στην Ευκλείδεια Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου, σε σχέση με το αλγεβρικό – συναρτησιακό περιεχόμενο που αυτές εμπεριέχουν.Με άλλα λόγια: Η Άλγεβρα και η