Ισοσκελής υπερβολή και ορθόκεντρο τριγώνου

Ισοσκελής υπερβολή και ορθόκεντρο τριγώνου

Εισαγωγή: Για πολλούς χρήστες – μέχρι πρόσφατα και σε εμένα-, η ύπαρξη και λειτουργία του CAS (Computer Algebra System) στο Geogebra, αποτελούσε ένα ακόμη ‘καλούδι’, του οποίου η χρησιμότητα ήταν αμφισβητούμενη. Συνήθως χρησιμοποιείται για επίλυση κάποιων δευτεροβάθμιων εξισώσεων με άρρητες

Καλύπτει ο φάρος όλες τις διευθύνσεις;

Καλύπτει ο φάρος όλες τις διευθύνσεις;

  Με το συγκεκριμένο δόμημα προσπαθούμε να αναλύσουμε μια συνηθισμένη παρανόηση – ή έστω μια σκοτεινή πτυχή- για το “αν μια οικογένεια ευθειών η οποία μάλιστα περιέχει συντρέχουσες ευθείες σε ένα σημείο Φ, «καλύπτει» ή όχι το επίπεδο”. Ειδικότερα η

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις για τη Β΄ Λυκείου

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις για τη Β΄ Λυκείου

Στο παρόν έργο θα βρεις τα καίρια σημεία που αφορούν στη μελέτη των τριγωνομετρικών συναρτήσεων και ειδικότερα στις συναρτήσεις: f(x)=ημx, f(x)=συνx Στις συναρτήσεις που η μελέτη τους ανάγεται στις προηγούμενες και είναι της μορφής: f(x)=ρημ(ωx) και f(x)=ρσυν(ωx) Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε