Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στα Μαθηματικά

Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών  στα Μαθηματικά

Παραθέτω ατομική εργασία στο μάθημα Δ9 "Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ψ.Τ στα Μαθηματικά " με διδάσκοντα τον Καθηγητή Χρόνη Κυνηγό του Μεταπτυχιακού Τμήματος  της Διδακτικής των Μαθηματικών. Η εργασία αφορά σε ένα δικό μου δόμημα στο Ψηφιακό Σχολείο το οποίο επανασχεδιάστηκε

SketchPad - Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί

SketchPad - Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί

Παραθέτουμε μια σύντομη παρουσίαση για τη χρήση του SketchPad στους γεωμετρικους μετασχηματισμούς. Μετά από την ολοκλήρωση της παρουσίασης, θα μπορείτε να κάνετε εύκολα και τους δικούς σας πειραματισμούς. Κατεβάστε από εδώ και το αντίστοιχο αρχείο. Καλή διασκέδαση!  

Τριχοτόμηση Γωνίας - Μέθοδος Αρχιμήδη

Τριχοτόμηση Γωνίας - Μέθοδος Αρχιμήδη

Εκτός από τα προβλήματα που επιλύονται στο πλαίσιο της Ελληνικής γεωμετρικής παράδοσης του Ευκλείδη, εμφανίστηκαν και τα γνωστά ως άλυτα (ή πιο σωστά ως μη επιλύσιμα) προβλήματα γεωμετρικών κατασκευών της αρχαιότητας:  Τετραγωνισμός του κύκλου    Διπλασιασμός του κύβου    Τριχοτόμηση