γραφική παράσταση συνάρτησης (Άλγεβρα Α΄ Λυκείου)

γραφική παράσταση συνάρτησης (Άλγεβρα Α΄ Λυκείου)

Εξεταζόμενες ενότητες Συνάρτηση - Γραφική Παράσταση. Ειδικότερα: · Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος συντεταγμένων xOy καθώς και οι βασικές συμμετρίες που ισχύουν σε αυτό. · Στη συνέχεια δίνονται βασικοί ορισμοί και ιδιότητες που αφορούν στη γραφική παράσταση μιας συνάρτησης

Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση μιας συνάρτησης f

Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση μιας συνάρτησης f

Με το δόμημα που ακολουθεί, επιχειρούμε ο μαθητής να κατανοήσει τους μηχανισμούς (τύπους) των συναρτήσεων που 'δουλεύουν" πίσω από μια g-οριζόντια ή h-κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f. Το δόμημα περιλαμβάνει 2 φάσεις: τη φάση πειραματισμού για την

Γραφική παράσταση συνάρτησης... Μια αέναη διαδικασία...

Γραφική παράσταση συνάρτησης... Μια αέναη διαδικασία...

EIΣΑΓΩΓΗ Γραφική παράσταση ... Μια αέναη διαδικασία.... Η εφαρμογή στοχεύει να αιτιολογήσει την εύλογη απορία πολλών μαθητών “γιατί συνδέουμε τα σημεία του πίνακα τιμών με καμπύλη και όχι ευθ. τμήματα” Στην εφαρμογή κατασκευάζουμε  διάφορα σημεία της γραφικής παράστασης της f