Αιτιολογία από /ή για ερμηνεία στο μαθηματικό συλλογισμό, με τη διαμεσολάβηση ψηφιακών εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας

Αιτιολογία από /ή για ερμηνεία στο μαθηματικό συλλογισμό, με τη διαμεσολάβηση ψηφιακών εργαλείων δυναμικής γεωμετρίας

Μ.Τσιλπιρίδης - Διπλωματική Εργασία H διπλωματική στο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ" (Βιβλιοθήκη Εθνικού - Καποδιστριακού Πανεπιστημίου)   Περίληψη Είναι γνωστό ότι στη σχολική καθημερινότητα η επίλυση ενός προβλήματος ή η απόδειξη μιας πρότασης στα μαθηματικά, έχει συχνά τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής διαδικασίας. Σπάνιο

2o spoudase festival στην Τεχνόπολη του Δ. Αθηναίων - 19 & 20 Μαΐου

2o spoudase festival στην Τεχνόπολη του Δ. Αθηναίων - 19 & 20 Μαΐου

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία), το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας (χρονολογία ίδρυσης 1836), συμμετέχει στο 2o Spoudase Festival, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό γεγονός της χώρας για τις Σπουδές, την Επιμόρφωση, την Καινοτομία και τις Νέες Τεχνολογίες σε όλες τις βαθμίδες της

Το γράφημα της παραγώγου: ιδιότητες και ιδιαιτερότητες

Το γράφημα της παραγώγου: ιδιότητες και ιδιαιτερότητες

 Όπως διαφαίνεται και μέσα από τις εξετάσεις των τελευταίων ετών,  γίνεται μια θετική προσπάθεια να τονιστεί αλλά και να αξιολογηθεί ακόμα περισσότερο η κατανόηση βασικών εννοιών στην ανάλυση μέσα από γραφήματα. Αυτό, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει δώσει στη μαθηματική κοινότητα

νοητικοί και εννοιολογικοί χάρτες για τον Απειροστικό Λογισμό

Ν. & Ε. Χάρτης για τη συνέχεια συνάρτησης και τα βασικά θεωρήματα συνεχών συναρτήσεων. Μπορείτε να δείτε το χάρτη τμηματικά αν κατεβάσετε το πρόγραμμα EdrawViewer. Ενδείκνυται για την τμηματική ανάγνωση του χάρτη δεδομένου ότι μπορείτε να ανοίγετε ή να κλείνετε